Procesy informacyjne w zarzadzaniu
Informatyka w zarządzaniu
E-logistyka
Przepływ informacji w logistyce
Badania operacyjne
Kontakt:
dchalimoniuk@o2.pl