Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości