Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach
Instytut Zarzadzania i Marketingu