Zadania1 - zadania na świczenia z programowania liniowego
Materia≥y pomocnicze do solvera
Zadania2 - zadania na świczenia z zagadnienia transportowego
Wykorzytanie solvera w zagadnieniu transportowym
Zadania3 - zadania na świczenia z metody simplex (TYLKO STUDIA STACJONARNE!)
Zadania4 - zadania na świczenia z Problemu przydzia≥u
Wykorzytanie solvera w problemie przydzia≥u